Konkursy Organowe

W imieniu Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego serdecznie zapraszam młodych organistów z całego świata do udziału w kolejnym, V Międzynarodowym Konkursie Organowym im. F. Nowowiejskiego, który odbędzie się w 2015 roku. Intencją pomysłodawców Konkursu, którego pierwsza edycja odbyła się w 1994 roku, jest upamiętnienie imienia Patrona Towarzystwa, wybitnego polskiego kompozytora, ambasadora polskiej kultury na świecie oraz rozpropagowanie jego twórczości organowej w Polsce, jak również poza jej granicami. Oddanie czci szczególnemu rodzajowi muzyki - muzyce organowej, która od wieków wzbudza zachwyt swym pięknem - ma służyć promocji młodych talentów - wirtuozów gry na organach oraz spowodować wzrost zainteresowania twórczością organową Feliksa Nowowiejskiego.

Regulamin Konkursu wraz z wykazem obowiązkowych utworów został zamieszczony poniżej.


Prezes Zarządu Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego
Bogna Nowowiejska-Bielawska

   Data:20.08.2015
   Tytuł:Patroni, partnerzy i sponsorzy
   Opis:Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Piesek
Piesek
Piesek

   Data:28.08.2015
   Tytuł:Laureaci V Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego:
   Opis:Wyniki V Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego:
Results of the 5th International Feliks Nowowiejski Organ Competition:
1. nagroda / 1st prize: Marek Smoczyński - Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. nagroda / 2nd prize: Łukasz Kołakowski - Nagroda Prezydenta Miasta Poznania
3. nagroda / 3rd prize: Anna Przybysz - Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Nagrody specjalne / Special Prizes:
- Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworów Feliksa Nowowiejskiego: recital w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego (2016): Maria Lebedeva
- Nagroda specjalna ufundowana przez Towarzystwo im. Gastona Litaize'a: recital w kościele St-Antoine-des-Quinze-Vingts w Paryżu (2017): Adam Tański
- Recital w ramach XVI Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej w Poznaniu (2016): Adam Tański
- Recital w ramach 52. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim (2016): Marek Smoczyński
- Recital w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku (2016): Łukasz Kołakowski
- Recital w ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie (2017): Marek Smoczyński
- Recital w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Puławach (2016): Anna Przybysz
- Recital w ramach IV Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Pasłęku (2016): Anna Przybysz
- Recital w ramach Letnich Koncertów Organowych w Oświęcimiu (2016): Łukasz Kołakowski
- Recital w ramach cyklu Staromiejskie Koncerty Organowe w Poznaniu (2016): Marek Smoczyński
- Recital w kościele w Miejskiej Górce – nagroda burmistrza Miejskiej Górki dla najlepszego uczestnika z Polski (2016): Marek Smoczyński

   Data:27.08.2015
   Tytuł:Koncert towarzyszący: Eric Lebrun - organy (Francja)
   Opis:ERIC LEBRUN (Francja) juror V Międzynarodowego Konkursu Organowego im. F. Nowowiejskiego; jeden z najwybitniejszych organistów średniego pokolenia we Francji, absolwent paryskiego Conservatoire National de Musique w Paryżu; laureat pięciu międzynarodowych konkursów organowych; ma na koncie kompletne nagrania dzieł organowych J. S. Bacha, J. Alaina oraz największych twórców organowej muzyki francuskiej; profesor Konserwatorium Muzycznego w Anger.

Koncert odbywa się w ramach Staromiejskich Koncertów Organowych Fara Poznańska, ul. Gołębia 1

   Data:26.08.2015
   Tytuł:Finaliści 2015
   Opis:Zakończyły się dwa anonimowe etapy przesłuchań i znamy już nazwiska finalistów.
Jury V Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego, postanowiło zakwalifikować do finału następujących uczestników (kolejność nazwisk alfabetyczna):
The Jury of the 5th International Feliks Nowowiejski Organ Competition decided that following participants (in alphabetical order) have qualified to the Final Round:
1. Łukasz Kołakowski
2. Maria Lebedeva
3. Anna Przybysz
4. Marek Smoczyński
5. Adam Tański
Gratulujemy!

Przesłuchania III etapu:
27.08. g. 12.15 - 14.45 recitale
28.08. g. 11.00 - 14.00 koncerty z orkiestrą
Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1

oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, KONCERT LAUREATÓW
28 sierpnia 2015 r., g. 19.00, Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1

   Data:25 sierpnia 2015 r., g. 20.00
   Tytuł:Koncert towarzyszący: Hans Fagius - organy (Szwecja)
   Opis:HANS FAGIUS (Szwecja) juror V Konkursu Organowego im. F. Nowowiejskiego; od wielu lat zalicza się do najsławniejszych szwedzkich organistów-wirtuozów; studiował pod kierunkiem B. Berga i A. Lindnera oraz M. Duruflégo; ma w swoim repertuarze dzieła wszystkie Jehana Alaina, Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa, Dietricha Buxtehudego, Maurice'a Duruflego, Césara Francka, Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego oraz komplet symfonii Louisa Vierne'a; profesor Królewskiego Konserwatorium w Kopenhadze; członek Królewskiej Akademii Muzyki w Szwecji.

Koncert odbywa się w ramach Staromiejskich Koncertów Organowych Fara Poznańska, ul. Gołębia 1

   Data:25 sierpnia 2015 r., g. 12.00
   Tytuł:Lunch Concert: Czy w tym domu straszy?
   Opis:Zapraszamy na koncert towarzyszący V Międzynarodowemu Konkursowi Organowemu im. Feliksa Nowowiejskiego
improwizacje organowe do filmów eksperymentalnych: „Upadek domu Usherów” ( USA, 1928); „Composition 4” (USA, 1940); „Ex Tempore”; "Jeden tydzień” (krótka komedia z Buster'em Keaton'em, 1920).
Wykonawca: Franz Danksagmüller – organy (Niemcy)
organizator: Towarzytwo im. Feliksa Nowowiejskiego
wstęp wolny

   Data:23-28.08.2015
   Tytuł:V Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego -
   Opis:Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Serdecznie zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach Konkursu, koncertach i przesłuchaniach, które są otwarte dla publiczności.
Kalendarium:
23.08. g.19.30, Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1
otwarcie Konkursu
koncert inauguracyjny:
program:
Feliks Nowowiejski (1877-1946), Preludio z III Koncertu Organowego op. 56
Maurice Duruflé (1902-1986), Suite op. 5
Karol Mossakowski - organy
Mieczysław Surzyński (1866-1924), Koncert g-moll na organy i orkiestrę op. 35
Elżbieta Karolak - organy
CoOperate Orchestra, pod dyr.Adama Domurata
prowadzenie: Grażyna Wrońska, Karolina Kaźmierczak

przesłuchania
etap I - Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1
23.08. g. 15.30 - 19.15; 24.08. g. 8.00 - 15.00 (cd.)

etap II - Fara Poznańska, ul. Gołębia 1
26.08. g. 9.00 - 16.20

etap III - Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1
27.08. g. 12.15 - 14.45 recitale; 28.08. g. 11.00 - 14.00 koncerty z orkiestrą

28.08. g. 19.00, Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1
oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, koncert laureatów

koncerty towarzyszące - recitale organowe jurorów Konkursu:
25.08. g. 12.00 „Lunch Concert”, Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1 - Franz Danksagmüller (Niemcy)
25.08. g. 20.00, Fara Poznańska, ul. Gołębia 1 - Hans Fagius (Dania)
27.08. g. 20.00, Fara Poznańska, ul. Gołębia 1 - Eric Lebrun (Francja)

Jury: Franz Danksagmüller (Niemcy), Hans Fagius (Dania), Eric Lebrun (Francja), Józef Serafin (Polska) i Elżbieta Karolak (Polska).
na wszystkie przesłuchania i koncerty wstęp wolny

Organizator: Towarzystwo im.Feliksa Nowowiejskiego
Partnerzy: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary, Parafia Farna, Duński Instytut Kultury, Veolia Energia Poznań S.A.
Projekt finansowany jest ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Poznania, Województwa Wielkopolskiego.
sponsor: Terlan Sp. z o.o.
Patronat medialny: TVP KULTURA, Polskie Radio Program II, Radio MERKURY, Gazeta Wyborcza, Twoja Muza, Polmic, miesięcznik kulturalny IKS.

   Data:23-28 August 2015
   Tytuł:The Fifth International Feliks Nowowiejski Organ Competition 23rd - 28th August, 2015
   Opis:
Calendar

23 August 2015, 19:30 pm; Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1
Opening of the Competition, Inaugural Concert

first round - Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1
23.08. g. 15.30 - 19.15; 24.08 g. 8.00 - 15.00 (continued)

second round - Poznań Parish Church, ul. Gołębia 1
26.08. g. 9.00 - 16.20

third round - Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1
27.08. g. 12.15 - 14.45 recitals; 28.08 g. 11.00 - 14.00 concerts with orchestra

28 August 2015, 19:00 pm; Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1
Official announcement of the results, The Prize Giving Cermony, The Gala Winners’ Concert

Additional Concerts- organ recitals by the Competiton Jurors
25 August 2015, 8:00 pm, Poznań Parish Church, ul. Gołębia 1 - Hans Fagius
26 August 2015, 12:00 „Lunch Concert”, Aula Nova, Pl. Stefana Stuligrosza 1 - Franz Danksagmüller
27 August 2015, 8:00 pm, Poznań Parish Church, ul. Gołębia 1 - Eric Lebrun

   Data:23-28.08.2015
   Tytuł:V Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego
   Opis:Mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczęły się prace przygotowawcze do V Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 23-28 sierpnia 2015 roku. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu, propagujące twórczość swego Patrona w Polsce i za granicą, a konkursy organowe są najbardziej reprezentatywną formą popularyzowania muzyki Nowowiejskiego wśród młodych organistów.
ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU ORGANOWEGO IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W POZNANIU:
I Konkurs (1994) – Adam Załęski (Polska)
II Konkurs (2000) – Lars Palo (Szwecja)
III Konkurs (2005) – Rostisław Wygranienko (Ukraina)
IV Konkurs (2010) – ex quo: Yulia Yuferieva (Rosja) oraz Karol Mossakowski (Polska).

REGULAMIN V MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU ORGANOWEGO IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
KARTA ZGŁOSZENIA

NUTY:
F. Nowowiejski Andante lamentabile (Dumka) op. 31 nr 1
F. Nowowiejski I Symfonia op. 45 nr 1 - cz. I Maestoso dramatico - Allegro moderato
F. Nowowiejski IX Symfonia op. 45 - cz. I Tocatta
F. Nowowiejski II Koncert na organy op. 56 nr 2 – cz. I Introdukcja i Fuga
Przygotowanie materiałów nutowych: Karolina Kaźmierczak, Elżbieta Karolak, Waldemar Gawiejnowicz

Informacje o organach konkursowych dostępne są na stronach www.organyfarne.pl/organy.html (organy Ladegasta w Poznańskiej Farze) oraz http://www.organy.art.pl/instrumenty.php?instr_id=2081 (organy w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J.Paderewskiego w Poznaniu)
Prace przygotowawcze i promocja V Międzynarodowo Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego w latach 2013-2014 realizowane są z dofinansowaniem Miasta Poznania.

Patronat medialny: TVP Kultura, Polmic.pl, Polskie Radio PR II, Radio Merkury, Twoja Muza, Gazeta Wyborcza, IKS

   Data:23rd - 28th August, 2015
   Tytuł:The Fifth International Feliks Nowowiejski Organ Competition 23rd - 28th August, 2015
   Opis:The Fifth International Feliks Nowowiejski Organ Competition will be held in Poznań between 23rd and 28th August, 2015.
RULES OF THE COMPETITION
APLICATION FORM


MUSIC SCORES:
F. Nowowiejski Andante lamentabile (Dumka) op. 31 no. 1
F. Nowowiejski Symphony No. 1 op. 45 - part 1 Maestoso dramatico - Allegro moderato
F. Nowowiejski Symphony No. 9 op. 45 - part 1 Tocatta
F. Nowowiejski Concerto No. 2 for Organ op. 56 – part 1 Introduction and Fugue
Sheet music edition: Karolina Kaźmierczak, Elżbieta Karolak, Waldemar Gawiejnowicz

Additional information about the instruments to be found at: www.organyfarne.pl/organy.html (F. Ladegast organ) http://www.organy.art.pl/instrumenty.php?instr_id=2081 (Alexander Schuke organ, Aula Nova of the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music)

Media Patronage: TVP Kultura, Polmic.pl, Polskie Radio PR II, Radio Merkury, Twoja Muza, Gazeta Wyborcza, IKS

   Data:2013
   Tytuł:nowe wydania utworów organowych Feliksa Nowowiejskiego
   Opis:

W ostatnich latach Towarzystwo opublikowało nowe wydania nutowe 4 utworów organowych Feliksa Nowowiejskego:

I Symfonia, VII Symfonia "DISPUTA", IX Symfonia oraz poemat "In Paradisum".

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Poznania, we współpracy z Akademią Muzyczną im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy.


   Data:2010
   Tytuł:IV Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego
   Opis:

IV Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego odbył się w Poznaniu w dniach 23 – 28 sierpnia 2010 r. Organizatorem Konkursu, który już na stałe wpisał się w kalendarz kulturalny Poznania, było Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego, we współpracy z Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz Parafią Poznańskiej Kolegiaty Farnej. Mecenat nad Konkursem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Władze Miasta Poznania oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  
Przesłuchania konkursowe przebiegały 3-etapowo, z czego dwa pierwsze były anonimowe, a nad prawidłowym przebiegiem przesłuchań czuwało dwóch mężów zaufania. Program, który wykonywano podczas przesłuchań w poszczególnych etapach był bardzo ambitnie dobrany i zróżnicowany stylistycznie i pod względem wymogów wykonawczych (utwory Adama z Wągrowca i J. Fischeta reprezentujące dawną muzykę polską, dzieła epoki baroku, takich twórców jak D. Buxtehude i J. S. Bach, utwory romantyczne skomponowane przez R. Schumanna, F. Mendelssohna-Bartholdy’ego oraz reprezentującego francuską muzykę romantyczną L. Vierne’a, aż do dzieł patrona Konkursu, F. Nowowiejskiego. Etap pierwszy i trzeci rozegrany został w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, na współczesnych organach firmy Alexander Schuke z Poczdamu, natomiast etap drugi w Poznańskiej Kolegiacie Farnej na zabytkowych organach Friedricha Ladegasta. Przed I i II etapem odbyły się losowania kolejności wystąpień oraz losowania utworów, które podczas przesłuchań wykonali uczestnicy (przed I etapem losowano jedną z dwóch części utworu Feliksa Nowowiejskiego, a przed etapem drugim jedną z dwóch przygotowanych Sonat Organowych F. Mendelssohna-Bartholdy’ego oraz jedną z dwóch fug R. Schumanna). Uczestników Konkursu oceniało siedmioosobowe międzynarodowe jury, składające się z cenionych w Polsce i na świecie muzyków: Bine Katrine Bryndorf – Dania (Przewodnicząca Jury), Daniel Zaretsky – Rosja, Wolfgang Zerer – Niemcy, Magdalena Czajka – Polska, Elżbieta Karolak – Polska, Sławomir Kamiński – Polska, Bogumił Nowicki – Polska.
Do udziału w Konkursie zgłosili się młodzi organiści z Rosji, Korei Południowej, Danii i Polski. 
Jury, po wysłuchaniu wszystkich wykonań wyłoniło 4-osobowe grono laureatów, dokonując następującego rozdziału nagród: 
I miejsce ex quo: Yulia Yuferieva – Rosja oraz Karol Mossakowski – Polska
II miejsce: Agnieszka Tarnawska – Polska
III miejsce: Tina Christiansen – Dania
Ponadto każdy z Laureatów otrzymał dodatkową nagrodę w postaci recitalu organowego  w ramach jednego z festiwali muzycznych organizowanych w Polsce w roku 2011, co dla młodych organistów stanowi bardzo cenną okazję do zaprezentowania pozakonkursowego repertuaru.
Dodatkowym elementem Konkursu były koncerty towarzyszące, w wykonaniu zagranicznych jurorów. Odbyły się one w Kościele pw. Św. Stanisława Kostki, w Auli Nova Akademii Muzycznej oraz w Poznańskiej Kolegiacie Farnej.
Nadzwyczajnym wydarzeniem był – zorganizowany w dniu 23 sierpnia w Auli Nova – koncert inaugurujący IV Międzynarodowy Konkurs Organowy, poświęcony w całości kompozycjom Patrona. Podczas tego wieczoru uczestnicy Konkursu, jurorzy oraz przybyli goście usłyszeli przepiękne pieśni w znakomitej interpretacji Katarzyny Hołysz, której akompaniowała przy fortepianie Anna Kozub. Zabrzmiała także niewykonywana od niepamiętnych czasów „Improwizacja na puzon i fortepian” w interpretacji Macieja Łakomego i Anny Kozub oraz Don Juan Tenorio, wykonany przez kwartet w składzie: Karolina Porwich – flet, Piotr Kostrzewski – skrzypce, Krzysztof Kubasik – wiolonczela, Anna Kozub – fortepian. Finałem koncertu było wykonanie przez poznańskiego kompozytora i organistę, Zbigniewa Kozuba, utworu pt: „Rotarium” na organy solo, skomponowanego przez niego specjalnie z okazji IV Międzynarodowego Konkursu Organowego oraz Roku Roty Feliksa Nowowiejskiego.
Tradycyjnie IV Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego zakończył Koncert Laureatów, w wykonaniu 4 nagrodzonych organistów. Po oficjalnym ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród, każdy z muzyków wykonał najlepiej zaprezentowany podczas przesłuchań i oceniony utwór, wybrany przez jurorów. Podczas koncertu zabrzmiały: Chorał „Schmücke Dich, o liebe Seele” J. S. Bacha oraz Melodia a 4 voci J. Fischera w wykonaniu Tiny Christiansen, Preludium A-dur D. Buxtehudego oraz II część z poematu „In Paradisum” F. Nowowiejskiego w wykonaniu Agnieszki Tarnawskiej, Cantabile oraz Finał z Symfonii e-moll op. 20 nr 2, wykonane przez Karola Mossakowskiego. Na zakończenie koncertu Yulia Yuferieva zagrała III część z IX Symfonii op. 45 nr 9 F. Nowowiejskiego.

W grudniu 2010 roku wydana została płyta CD "Fourth International Feliks Nowowiejski Organ Competition 2010" - The Gala Winners' Concert". Na płycie zarejestrowany został Koncert Laureatów IV Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskego. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Poznania, we współpracy z Akademią Muzyczną im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu.Strony internetowe POZNAŃ - NEXUS INTERACTIVE ©